Kontakt

BENEFICJENT

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 39 21 527, 39 21 200
fax 12 422 72 08
ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka
e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl

 

Wydział Administracji i Logistyki
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków


SEKRETARIAT
III PIĘTRO, pok. 338
tel. 12 39 21 316
tel. 12 39 21 338
e-mail: WL@malopolska.uw.gov.pl

 

Osoba do kontaktu:

Anna JUNCEWICZ
Kierownik Oddziału Planowania i Realizacji Wydatków Urzędu
tel. 12 39 21 334
ajun@malopolska.uw.gov.pl
III piętro, pok. 306

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status