Kontakt

BENEFICJENT

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

tel. 12 39 21 200 fax 12 42 27 208 

Wydział Administracji i Logistyki

 

Mariola DURAJ-MAJDA

Dyrektor

Tomasz OCETKIEWICZ

Z-ca Dyrektora

tel. 12 39 21 338 fax 12 39 21 956

Osoby do kontaktu:

Iwona STĄSIEK
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw EZD i Projektów
tel.12 39 21 264
ista@malopolska.uw.gov.pl
III piętro, pok. 344

Roman ŚWIGOST
Kierownik Oddziału Informatyki
tel. 12 39 21 165
rswi@malopolska.uw.gov.pl
III piętro, pok. 341

Anna JUNCEWICZ
Kierownik Oddziału Planowania i Realizacji Wydatków Urzędu
tel. 12 39 21 334
ajun@malopolska.uw.gov.pl
III piętro, pok. 306

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status