E- usługi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, w tym wykonania prac pielęgnacyjnych przy zabytkach będących parkami albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego

Wniosek o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego

Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że nieruchomość jest lub nie jest wpisana do rejestru zabytków lub objęta inną formą ochrony konserwatorskiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status