E- usługi Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Zgłoszenie do kontroli
seryjnej wstępnej surowców wykorzystywanych do
sporządzania leków
recepturowych lub
aptecznych

Zawiadomienie o
prowadzeniu ewidencji
środków odurzających
grupy I-N oraz substancji
psychotropowych grupy
II-P w formie elektronicznej

Wniosek o wydanie
interpretacji indywidualnej co do
zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia
przez przedsiębiorcę
daniny publicznej

Wniosek o wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż, w
związku z koniecznością odbycia
co najmniej sześciomiesięcznej przed dyplomowej praktyki zawodowej przez studentów farmacji

Wniosek o zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji
psychotropowych grupy II-P

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne-logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status