E- usługi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów
konsumenckich

Wniosek o udzielenie informacji lub porady prawnej dla przedsiębiorców i konsumentów z zakresu przepisów regulujących obrót towarów i praw konsumenckich

Informacja o nieprawidłowościach w handlu

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne-logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status