E- usługi Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi

Kwartalna i roczna informacja o liczbie uzyskanych tusz wołowych

Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii nowych technologii

Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców uprawnionych do pobierania próbek lub ustalania klasy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy / dopuszczenia do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego przywożonych z kraju trzeciego

Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne-logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status