E- usługi Kuratorium Oświaty

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/ Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w szkole/placówce nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w szkole/placówce osoby bez wymaganych kwalifikacji

Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego

Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki

Wniosek o wyznaczenie dyrektora, który będzie wykonywał czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status