Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce – etap II

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

Wartość całkowita projektu 21 525 420,00 zł

Wartość dofinansowania 16 144 065,00 zł

Opis projektu

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) to jednolity system teleinformatyczny, który kilka lat temu powstał w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, a następnie został wdrożony m.in. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Systemem jest darmowym i  wspólnie rozwijany przez polską administrację.

Umożliwia on urzędnikom sprawne i szybkie wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz tworzenie i gromadzenie dokumentacji elektronicznej. To niezwykle istotne z punktu widzenia monitorowania postępu prac nad danym zadaniem czy czuwania nad terminowością spraw.

Praca z EZD oznacza, że segregatory i papierowe akta nie są już tak często widywane w urzędzie. Życie dokumentu w danej jednostce zaczyna się od jego zeskanowania. Odwzorowanie cyfrowe opatrzone odpowiednimi danymi (tzw. metadanymi) pozwala na szybszy i sprawniejszy obieg dokumentów w urzędzie, a także efektywniejsze przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi (filtrowanie, przetwarzanie, raportowanie itp.). Wypracowane w ramach EZD rozwiązania są przy tym ujednolicone i mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Ponadto łatwiejszy jest dostęp do akt sprawy, co w pracy zespołowej jest nieocenione. Każdą czynność urzędnika odnotowuje sam system. Jak w przypadku każdej automatyzacji wprost przekłada się to na oszczędność czasu i większy komfort pracy.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wykonane następujące działania:

 1. Rozbudowa centralnej architektury, sieci i systemów bezpieczeństwa
  1. Rozbudowa centralnej architektury oraz infrastruktury sieciowej
  2. Rozbudowa systemów bezpieczeństwa
 2. Wyposażenie punktów kancelaryjnych i sprzętu stanowiskowego
  1. Wyposażenie punktów kancelaryjnych
  2. Rozbudowa sprzętu stanowiskowego
  3. Montaż i wdrożenie systemów

Realizacja działań jest związana z uruchomieniem wszystkich e-usług w projekcie.

CEL OGÓLNY: Przyczynienie się do rozwoju świadomego i aktywnego społeczeństwa informacyjnego w Województwie Małopolskim poprzez szerokie wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach e – administracji, co przyczyni się do gospodarczego i obywatelskiego rozwoju Regionu.

CEL BEZPOŚREDNI PROJEKTU: zwiększenie dostępności społeczeństwa do elektronicznych usług realizowanych przez administrację rządową w Małopolsce poprzez rozbudowę istniejącego systemu udostępniania usług publicznych który zostanie osiągnięty przez:

 • pełne wdrożenie w jednostkach administracji zespolonej uczestniczących w Projekcie oraz u Partnera systemu elektronicznego obiegu dokumentów pn.: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD PUW),
 • rozbudowa i udostępnienie wybranych usług elektronicznych Beneficjenta i Partnerów dla ich klientów;
 • wprowadzenie elektronicznej wymiany korespondencji przez e-PUAP, jako podstawowego sposobu komunikacji między jednostkami administracji publicznej;
 • rozbudowa zasobów sprzętowych i infrastruktury sieci Beneficjenta i Partnerów;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej, pozwalających na korzystanie z technologii internetowych.

Sukces etapu II

Wewnętrzne ułatwienia w danej jednostce to jeden z aspektów EZD. Innym jest Wdrożenie tego systemu w różnych jednostkach co oznacza w praktyce, że wszystkie urzędy korzystają z tego samego narzędzia. Prowadzi to do usprawnień i uproszczeń pomiędzy różnymi urzędami. Wdrożenie EZD i wprowadzenie elektronicznej wymiany korespondencji przez e-PUAP jako podstawowego sposobu komunikacji między jednostkami administracji publicznej  umożliwia osiągnięcie oszczędności.

 

W ramach projektu Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił łącznie 80 e-usług publicznych – w swoim Urzędzie oraz 7 jednostkach uczestniczących w projekcie. Usługi elektroniczne dostępne są na platformie e-PUAP.  

Praca z EZD oznacza, że segregatory i papierowe akta nie są już tak często widywane w urzędzie. Życie dokumentu w danej jednostce zaczyna się od jego zeskanowania. Odwzorowanie cyfrowe opatrzone odpowiednimi danymi (tzw. metadanymi) pozwala na szybszy i sprawniejszy obieg dokumentów w urzędzie, a także efektywniejsze przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi (filtrowanie, przetwarzanie, raportowanie itp.). Wypracowane w ramach EZD rozwiązania są przy tym ujednolicone i mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Ponadto łatwiejszy jest dostęp do akt sprawy, co w pracy zespołowej jest nieocenione. Każdą czynność urzędnika odnotowuje sam system. Jak w przypadku każdej automatyzacji wprost przekłada się to na oszczędność czasu i większy komfort pracy.

Wykres ukazujący ilość spraw elektronicznych do spraw ogółem
Fundusze europejskie logo
Rzeczpospolita Polska flaga
logo-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status